Beleggingsfinanciering

Project Mia

Lening van €13 miljoen voor een business park in Heerlen, verhuurd aan een grote diversiteit aan huurders.

PolarReal heeft C-Mill bijgestaan bij het vinden van een (her)financiering voor hun bedrijventerrein (125,109m2) met daarop 9 gebouwen (43,457m2) in Heerlen (Zuid-Limburg). Op het terrein zijn circa 100 bedrijven gevestigd met bij elkaar meer dan 1000 medewerkers waarbij C-Mill werken, ontmoeten en business samenbrengt. Eén van de fondsen beheerd door CAERUS Debt Investments AG heeft een lening verstrekt welke past bij de specifieke structuur van C-Mill Business Park en heeft daarbij gekeken naar de lange stabiele bezettingsgraad met bijbehorende huurstroom.

2009 06 02 03.09.36

De 9 gebouwen op het terrein vormen een complex van zowel kantoren als bedrijfshallen welke deels (50/50) verhuurd zijn op basis van lange-termijn contracten en anderzijds flexibele contracten met additionele service. Het trackrecord van C-Mill over de laatste 5 jaar bewijst dat ook de huurders met flexibele huurcontracten, vaak voor langere termijn blijven. Dit resulteert in een lage mutatiegraad en de stabiele hoge bezettingsgraad.

Financiering voor huidige en toekomstige behoefte

Samen met CAERUS Debt Investments AG hebben we een financiering kunnen structureren die de toegevoegde waarde van de succesvolle operatie achter het onroerend goed erkent. Daarnaast is er een bouwdepot beschikbaar gesteld voor (duurzame) verbeteringen aan de gebouwen ten behoeve van betere energie labels.

Leningbedrag

€13 mio

Vastgoedtypen

Kantoor, Industrie

Belangrijkste uitdagingen

(Deels) flexibele huurcontracten, groot aantal huurders

Klant

Lokale partij

Soort Financiering

Beleggingsfinanciering

Financier

CAERUS Debt Investments A.G. (German Debt Fund)

Closing

December 2021

Benieuwd wat we kunnen betekenen?

We willen graag meer leren over jullie en jullie projecten. Graag kijken we samen naar mogelijkheden. Koffie en de eerste analyse zijn voor onze rekening.

Cta background