Beleggingsfinanciering

Project Signi

Herfinanciering van €54.1 miljoen voor een gemixte portefeuille verspreid over Nederland.

PolarReal heeft de Metroprop Groep (grote Nederlandse vastgoed investeerder) bijgestaan tijdens de herfinanciering van één van haar portefeuilles, bestaande uit 23 locaties voornamelijk in de randstad en Zuid-Nederland. Tijdens het voortraject zijn meerdere alternatieven onderzocht waarbij uiteindelijk de beste oplossing is gevonden door middel van een herfinanciering in samenwerking met RNHB B.V.

Screenshot 2022 02 14 at 20.11.35

De portefeuille bleek erg weerbaar te zijn tijdens de Covid-19 crisis, dit dankzij een grote diversificatie aan huurders, locaties en adequaat management.

Een financiering op maat gemaakt, duurzaam en met een pro-actieve financier

RNHB B.V. heeft in samenwerking met PolarReal en Metroprop een herfinanciering weten te structureren die niet alleen voorziet in de behoefte tot herfinanciering maar ook in de bestendigheid tegen een eventuele langere of nieuwe crisis. Dankzij een pro-actieve en oplossingsgerichte aanpak is het de betrokken partijen gelukt om tot een succesvolle closing te komen in december 2021, ondanks dat in deze periode er nog strenge covid-restricties golden.

Leningbedrag

€54.1 mio

Vastgoedtypen

Kantoor, Residentieel, Supermarkten, Other Retail, Hotels

Belangrijkste uitdagingen

Strikte financiering deadline, gemixte portefeuille, Covid-19

Klant

Grote Nederlandse Investeerder

Soort Financiering

Beleggingsfinanciering

Financier

RNHB B.V. (Nederlandse Vastgoed Financier)

Closing

December 2021

Benieuwd wat we kunnen betekenen?

We willen graag meer leren over jullie en jullie projecten. Graag kijken we samen naar mogelijkheden. Koffie en de eerste analyse zijn voor onze rekening.

Cta background